Yritysturvallisuus pk-yrityksissä

1. Riskien arviointi
Miten hyvin tunnet yleisesti yritystoimintaasi liittyvät riskit:

2. Henkilö, -työ- ja paloturvallisuus
Miten hyvin tunnet yritystoimintaasi liittyvät riskit henkilö-, työ- ja paloturvallisuuden osalta:

3. Tietoturvallisuus
Miten hyvin tunnet yritystoimintaasi liittyvät riskit tietoturvallisuuden (esim. asiakkaiden henkilötiedot, tietomurrot ja tietoliikenneyhteydet) osalta:

4. Oletko jo tarkistanut ja täsmentänyt, mitä tietosuojatarpeita 2018 voimaan tullut tietosuoja-asetus tuo yrityksellesi?

5. Rikosturvallisuus
Miten hyvin tunnet yritystoimintaasi liittyvät riskit rikosturvallisuuden osalta:

6. Mitkä ovat mielestäsi suurimmat riskit yritystoiminnassasi?

7. Mitä apua kaipaisit turvallisuusriskien tunnistamisessa/niiltä suojautumisessa?

Kiitos vastauksista!