Exploring Campus 2050
I denna förfrågan vill vi ge möjligheten för alla medlemmar i Aalto-samhället att komma med tankar och idéer om hur ni skulle utveckla campus fram till år 2050? Resultaten kommer att tas i beaktande vid Exploring Campus 2050-visionjobbet som förbereder strategi uppdateringen för år 2019.

1. Ett hållbart och trivsamt campus
Hur kan vi nå en hållbar och trivsam omgivning på campus då det gäller boende, arbetande, studerande samt fritid? Vilka åtgärder krävs det för att nå ett hållbart campus till 2050?

2. Samhället och den sociala omgivningen
Vad är din uppfattning om framtidens Aalto-samhälle? Vilken typ av kulturella evenemang hoppas du på att se på campus 2050?

3. En virtuell och byggd omgivning
Hur kommer digitalisering att ändra på campus fram till år 2050? Hur kunde digitalisering och virtuella gränssnitt påverka den byggda omgivningen som byggnader, parker och gator? Hur kunde den byggda omgivningen utvecklas i framtiden?

4. Lärande och akademisk miljö
Hur tror du att lärandet, undervisning och forskning kommer att ändra fram till år 2050? Kommer du att tänka på en helt ny typ av utrymme som skulle stödja den framtida akademiska miljön?

5. Arbetsmiljö och campusekosystem
Hur kommer det att vara som att arbeta på framtida campus? Vilka typer av nya sätt att arbeta kommer att dyka upp, och vilka typer av utrymmen kan skapas för dem?

6. Urbanisering
Hur kommer Otaniemi att vara urbaniserad? Vad blir förhållandet mellan campus, närliggande områden och hela storstadsregionen?
Kommer Aalto Universitets campus att vara som en självförsörjande stad med egen mat- och energiproduktion, en speciell zon med tydliga gränser?
Eller snarare ett nätverksnav, där campus är nära integrerad med storstadsregionen som någon annan stadsdel?

A: Självförsörjande stad
B: Nätverksnav

A
B

7. Arbetsmetoder
Vad är ett framtida "unikt samarbete"? Hur kommer olika grupper att delta i livet på campus?

Ska aktiviteter initieras från gräsrotsnivå på ett mångsidigt och distribuerat sätt av alla som har en idé? Eller ska universitetet spela en starkare strategisk roll för att utveckla kulturlivet och stärka initiativen?

A: Distribuerad och pluralistisk
B: Strategisk och kuratiserad

A
B

8. Hållbar utveckling
Vad gör campus hållbar? Vad är förhållandet mellan en byggd och obebyggd miljö, till exempel gröna utrymmen?

Tror du att problem i campusens hållbarhet löses med nya, förbättrade eller optimerade tekniker? Eller ska vi försöka skapa en hållbar campus med hjälp av mer lågteknologiska lösningar, såsom grön och blå infrastruktur som utnyttjar naturprocesser och förändrar vårt beteende och konsumtion?

A: Teknikstyrd smart stad
B: Lågtekniskt naturparadis

A
B

9. Övriga kommentarer
Missade vi något i undersökningen? Du kan lämna ytterligare kommentarer till campusvisionslaget nedan.