Terveyskeskusjakson arviointi

Hyvä vastaaja, tämä on terveyskeskusjakson arviointikysely, jonka tiedot kerätään yhteen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikössä. Perusterveydenhuollon yksikkö käyttää niitä lääkärikoulutuksen kehittämiseen yhdessä terveyskeskusten ja Oulun yliopiston yleislääketieteen oppialan kanssa. Raportoinnissa tietoja käsitellään yhteenvetotasolla terveyskeskusjakson arvioimiseksi siten, että yksittäisen vastaajan arviointeja ei voi tunnistaa. Kun olet lähettänyt vastatun lomakkeen, saat paluuviestinä sähköpostiisi vahvistuksen vastaamisesta. Ota talteen vahvistusviesti ja toimita se yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan koulutustodistusten kanssa, kun haet todistusta yleislääketieteen erityiskoulutuksen/perusterveydenhuollon lisäkoulutuksen suorittamisesta tai terveyskeskusjakson hyväksymistä erikoisalaasi varten. *Tähdellä merkittyihin kysymyksiin vastaus on pakollinen. Kirjoita alla olevaan kenttään vastaussähköpostiosoite, johon paluuviesti lähetetään.

1. Kirjoita tähän sähköpostiosoitteesi, niin saat automaattisen vahvistuksen vastaamisesta. *
Sähköposti

2. Sairaanhoitopiiri *

3. Terveyskeskus (ja terveysasema) *
täytä tähän

4. Koulutusohjelmasi terveyskeskuksessa *

5. Merkitse tähän terveyskeskusajanjakso, josta tämän arvion annat (alku- ja loppupäivämäärä). *

6. Kenen palveluksessa suoritat terveyskeskusjaksosi (kuka maksaa palkkasi)? *

7. Kliininen työskentely *
Vastaa väittämiin ruksaamalla sopivimman vaihtoehdon numero: 1= täysin samaa mieltä, 2= jokseenkin samaa mieltä, 3= jokseenkin eri mieltä, 4= täysin eri mieltä
1
2
3
4
Sain kattavasti perehdytystä yksikön toimintaan.
Työni oli monipuolista terveyskeskuslääkärin työtä.
Minulla oli mahdollisuus tarvittaessa konsultoida ohjaajaani tai muita lääkäreitä.
Työyhteisö tuki oppimistani.
Pystyin vaikuttamaan työjärjestelyihini.

8. Minulle oli nimetty ohjaava lääkäri *

9. Ohjaus kliinisen työskentelyn aikana *
Vastaa väittämiin ruksaamalla sopivimman vaihtoehdon numero: 1= täysin samaa mieltä, 2= jokseenkin samaa mieltä, 3= jokseenkin eri mieltä, 4= täysin eri mieltä
1
2
3
4
Minua ohjannut lääkäri oli varannut aikaa ohjaamiseeni.
Saamani ohjaus oli suunnitelmallista.
Saamaani ohjaukseen kuului etukäteen valittujen, yleislääkärin työn kannalta keskeisten teemojen käsittelyä.
Ohjauksen lähtökohtana olivat omat oppimistarpeeni.
Ohjauksessa hyödynnettiin lokikirjaa.
Ohjauksessa analysoitiin kokemuksiani työssä ja sain työstäni palautetta.
Olen tyytyväinen saamaani ohjaukseen.

10. Toimipaikkakoulutus *
Vastaa väittämiin ruksaamalla sopivimman vaihtoehdon numero: 1= paljon, 2= jonkin verran, 3= vähän, 4= ei lainkaan
1
2
3
4
Terveyskeskuksessa oli säännöllistä toimipaikkakoulutusta.
Osallistuin lääkärien kokouksiin/ koulutuksiin.
Osallistuin moniammatillisiin kokouksiin/ koulutuksiin.

11. Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus *
Vastaa väittämiin ruksaamalla sopivimman vaihtoehdon numero: 1= paljon, 2= jonkin verran, 3= vähän, 4= ei lainkaan
1
2
3
4
Pääsin halutessani työajalla ulkopuoliseen teoreettiseen koulutukseen vähintään 1 krt/kk.

12. Kokonaisarvio *
4
5
6
7
8
9
10
Millaisen kouluarvosanan (4-10) annat terveyskeskukselle oppimisympäristönä ajatellessasi omaa koulutustasi?

13. Mikä oli hyvää tässä terveyskeskuspalvelussa? *

14. Mitä pitäisi kehittää? *

15. Toitko Sinä vastavuoroisesti terveyskeskukseen jotain uutta; tietoa, osaamista, asennetta tms.? *

16. Ehdotuksiani terveyskeskuksessa tapahtuvan lääkärikoulutuksen kehittämiseksi: *

17. Merkitse vielä yliopisto, jossa Sinulla on opinto-oikeus yleislääketieteen erityiskoulutukseen/ perusterveydenhuollon lisäkoulutukseen tai erikoislääkärin tutkintoon. *