Motivation och arbetsro i skolan

I skolan upplevs ofta frustration och stress. Det går åt mycket tid och energi till att upprätthålla arbetsro och disciplin i klassrummet. Det är inte lätt att bemöta elevers negativa emotioner eller förhindra destruktivitet och ge konstruktiv kritiktill elever som agerar likgiltigt, arrogant eller aggressivt. Den psykosociala miljön kan vara otrygg och sakna tydlig struktur och vilja till samarbete.

                                                                                                                                                   
Låter detta bekant?


 • Eleven stör undervisningen och vill ha ständig uppmärksamhet
 •  Respektlöst och arrogant beteende
 •  Likgiltighet, lathet och dålig prestation
 • Självdestruktivitet
 • Läraren/personalen känner stark frustration och stress.
 •  En förälder agerar aggressivt, hotar med anmälningar…
 
Kursbeskrivning:

Det finns ett behov av att skapa och utveckla principer och metoder för att skapa en rejäl förändring. Här presenteras redskap för att:
 • förbättra samarbetsanda och disciplin i klassrummet och i skolan
 • öka elevernas motivation för inlärning, deltagande och personlig utveckling
 • förtydliga lärarens uppdrag och skolans verksamhetsprinciper
 • minska den onyttiga stressen och frustrationen
   
   
Föreläsare:

Pertti Simula, FM, Psykoanalytiker, arbetshandledare, författare till boken ”Hur bemöter du ilska och elakhet?”
Tid och plats:

Torsdag 3.11 kl. 15.00 – 18-00 Carleborgsskolan i Nykarleby, gymnastik-/festsalen. (Seminariegatan 17)

Anmälan:

Anmälan senast onsdag 26.10 via anmälningsformuläret nedan. Förfrågningar till projektkoordinator Veronika Holm tfn 040 722 8925 (mån-tor) e-post veronika.holm@kronoby.fi

Välkommen på kurs!
www.eduarena.fi


Kursen finansieras av Edu Arena och är avgiftsfri för samtliga inom undervisningspersonalen i Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre, Larsmo, Kronoby och Karleby. 
 
Anmäl dig här. 

 
Namn *
Skola *
E-post *
Telefon *

Vänligen meddela eventuella matallergier
Sänd anmälan!