Kursen är nu fullsatt. Tag kontakt med Veronika Holm 040 722 8925 (mån-tor) eller veronika.holm@kronoby.fi om du vill lägga dig på reservlista.