Ilmoittautuminen MONISOTE-verkkotyöpajaan

1. Osallistun verkkotyöpajaan 6.2.2019-14.2.2019 *

2. Oma viiteryhmäni on erityisesti *

3. Yhteystiedot
Nimi
Puhelinnumero
Sähköposti
Paikkakunta
Organisaatio / kunta / alue

4. Annan suostumukseni verkkotyöskentelyn aikana syntyvän materiaalin hyödyntämiseksi osana MONISOTE-tutkimushanketta.

Kaikkia verkkopalveluun tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisena ja tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen. Tietoja käytetään vain tutkimushankkeen käyttötarkoituksiin. *

5. Muuta mahdollista lisätietoa työpajan järjestäjille