OHCAMUŠ / HAKEMUS

Sámi musihkkaakademiija, Sámemusihkka skuvlejupmi, Ohcejohka/Utsjoki, lohkanjahki 2019 – 2020

1. Ohcci dieđut/Hakijan tiedot
Ohcci buot ovdanamat/Hakijan etunimet
Ohcci sohkanamma/Hakijan sukunimi
Riegádanáigi/Syntymäaika
Čujuhus/Osoite
Telefon/Puhelin
Šleađgaboasta/Sähköposti

2. Barggus/barggu haga/studeanta / Työssä/työtön/opiskelija

3. Bargoaddi/oahppobáiki / Työnantaja/opiskelupaikka

4. Ámmát / Ammatti

5. Eatnigiella / Äidinkieli

Gielladáidu / Kielitaito

6. Eaŋgalasgiella / Englanti

7. Miinu eará gielaid, mii? Man veardde máhttat? /
Jokin muu kieli, mikä? Minkä verran osaat?

8. Čađahuvvon dutkkus ja eará skuvlejumit /
Suoritettu tutkinto ja muut koulutukset

9. Ovddit bargovásáhus / Aikaisempi työkokemus

10. Leago dus vásáhusat sámemusihkka olis bargamis/oahppuin ja/dahje leago sámi arbevirolašmusihka (luohti, livđe, leu´dd, vuelie) dutnje oahpis juo ovdal? /
Onko sinulla kokemusta saamelaismusiikin parissa työskentelystä/opiskelusta ja/tai onko saamelainen perinnemusiikki (luohti, livđe, leu´dd, vuelie) sinulle tuttua jo ennestään?

11. Leago dus duohkin musihkkaoahput, juos lea, de makkárat? /
Onko sinulla takana musiikkiopintoja, jos on, niin minkälaisia?

12. Maid vuorddát skuvlejumis? / Mitä odotat/toivot koulutukselta?

Ohcamuša sáddet, go deaddilat "Lähetä" boalu, mii lea vuolá bealde. /
Hakemuksen lähetät, kun painat "Lähetä" nappulaa, joka on alapuolella