RAVIT 2029 - KYSELY
Jätä oma ideasi tai kehitysehdotuksesi raviurheilun tulevaisuustyöhön. Kiitämme kaikista meille jätetyistä ajatuksista. Raviurheilun tulevaisuus tehdään yhdessä. Kyselyn toteuttaa raviuheilun tulevaisuustyön ohjausryhmä.

1. Nimi *

2. Puhelinnumero *

3. Sähköposti *

4. Olen mukana raviurheilussa seuraavissa rooleissa *

5. Mitä raviurheilun osa-aluetta palautteeni / ehdotukseni koskee? *

6. Kommentti / palaute / kehitysehdotus *

7. Minulle saa lähettää markkinointiviestejä *
Kyllä
Ei
Sähköpostilla
Tekstiviestillä