Meripelastaja-lehden lukijakysely 2019
Meripelastusseuran jäsenjulkaisu täyttää ensi vuonna 90 vuotta. Nykyisin neljä kertaa vuodessa ilmestyvä lehti on osa Seuran laajempaa jäsenpalvelukokonaisuutta. Tällä kyselyllä selvitetään lehden roolia ja tulevaisuutta kokonaisuuden osana. Lisäksi selvitämme lehden visuaaliseen ilmeeseen ja sisältöön liittyviä toiveita.
Vastaa kyselyyn viimeistään 25.2.

Kaikkien vastanneiden (ja yhteystietonsa antaneiden) kesken arvotaan kolme Meripelastuskoira Köpi -maskottia.

Jäsenyyteen liittyvät palvelut

1. Jäsenlehti on yksi Seuran jäsenpalvelu. Tärkeimmät jäsenpalvelut minulle ovat (valitse enintään kolme). *

2. Mistä Meripelastusseuran kanavista saan tietoa Seuran toiminnasta? *

Jäsenlehden formaatti

3. Luen yleensä lehdet mieluiten *

4. Monet järjestölehdet ovat viime vuosina siirtyneet verkkoon. Mielestäni Meripelastaja-lehden tulisi jatkossa ilmestyä *

Lehden ilme ja sisältö

5. Lehden visuaalinen ilme ja taitto. Valitse kunkin väittämän kohdalla mielipidettäsi parhaiten vastaava vaihtoehto: 5. Täysin samaa mieltä 4. Jokseenkin samaa mieltä 3. Ei mielipidettä 2. Jokseenkin eri mieltä 1. Täysin eri mieltä *
5
4
3
2
1
Lehden taitto on selkeä ja houkuttelee lukemaan.
Kuvat ovat laadukkaita ja kuvitus tukee juttujen sisältöä.
Käytetyt kirjasintyypit ovat helppolukuisia.
Ilmoitukset sopivat kokonaisuuteen.

6. Lehden artikkelit ja muu sisältö. Valitse kunkin väittämän kohdalla mielipidettäsi parhaiten vastaava vaihtoehto: 5. Täysin samaa mieltä 4. Jokseenkin samaa mieltä 3. Ei mielipidettä 2. Jokseenkin eri mieltä 1. Täysin eri mieltä *
5
4
3
2
1
Lehdessä on minua kiinnostavia juttuja.
Saan lehdestä hyödyllistä tietoa (esim. uutiset).
Lehden ns. vakiopalstojen sisältö on kiinnostavaa (esim. kolumni, lokikirja).
Lehden ilmoituksissa on kiinnostavaa tietoa/tarjouksia.

7. Mistä aihepiireistä haluaisit lukea Meripelastaja-lehdestä (valitse enintään kolme)? *

8. Meripelastaja-lehden lukijoita ovat sekä vapaaehtoiset meripelastajat että kannatusjäsenemme ja yhteistyökumppanimme. Tulisiko lehteä mielestäsi kehittää *

9. Miten haluaisit kehittää jäsenlehteä?

Taustatiedot

10. Olen *

11. Sukupuoli?

12. Ikäni on

13. Yhteystiedot (jos haluat osallistua Köpien arvontaan). Huom. kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja nimettöminä.
Nimi
Sähköposti