Ilmoitus yhteisen jäteastian käytöstä

Tällä lomakkeella ilmoitetaan jätekimpasta, eli siitä, että kiinteistö käyttää yhteistä jäteastiaa toisen kiinteistön kanssa. Jätekimpassa voi olla enintään viisi jäsentä (kimppaisäntä sekä enintään neljä kimppaosakasta) ja kimpan voi muodostaa vain lähikiinteistöjen kesken.

Muille kuin lähikiinteistöille ja yli viiden jäsenen kimpoille voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaiselta.

Rastita oikea vaihtoehto:

Kyseessä on:

1. Tiedot jäteastioista, joita kimppasopimus koskee


Kimppa-astian / astioiden sijainti

Osoite
Postinumero
Postitoimipaikka

1.1. Kuivajäteastia

Valitse astian koko

Kuivajäteastian tyhjennysväli

1.2. Muovipakkausastia

Valitse astian koko

Muovipakkausastian tyhjennysväli

1.3. Hyödyksi! -monilokeroastia

Valitse astian koko

Hyödyksi! -monilokeroastian tyhjennysväli

1.4. Biojäteastia

Valitse astian koko

Biojäteastian tyhjennysväli talvella (loka-huhtikuu)

Biojäteastian tyhjennysväli kesällä (touko-syyskuu)

Lisätietoja

Esim. astiamäärä, jos enemmän kuin 1 kpl

2. Kimpan vastuuhenkilö, eli kimppaisäntä

Nimi *
Osoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite

Vastuuhenkilön tietojen luovutus

*

3. Laskutus

*

4. Kimppaosakkaat


Kimppaosakas 1

Nimi
Jätteen syntypaikan osoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Laskutusosoite, postinumero ja postitoimipaikka, jos eri kuin jätteen syntypaikka

Laskutus


Kimppaosakas 2

Nimi
Jätteen syntypaikan osoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Laskutusosoite, postinumero ja postitoimipaikka, jos eri kuin jätteen syntypaikka

Laskutus


Kimppaosakas 3

Nimi
Jätteen syntypaikan osoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Laskutusosoite, postinumero ja postitoimipaikka, jos eri kuin jätteen syntypaikka

Laskutus


Kimppaosakas 4

Nimi
Jätteen syntypaikan osoite
Postinumero ja postitoimipaikka
Laskutusosoite, postinumero ja postitoimipaikka, jos eri kuin jätteen syntypaikka

Laskutus


Lisätietoja


Lomakkeen lähetys

*