Palaute teoksesta

Karjalainen, A. L., Kivirinta, M., Nylund, M., Valtonen, M., & Vesterinen, O. (toim.) (2020). Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0. (Diak opetus, 7). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://libguides.diak.fi/oskeopas

Kirjoita tähän palaute, jota haluat antaa OSKE 2.0 -oppaasta. 
  • Voit antaa palautetta sisällöstä, esittää kehittämisehdotuksia tai ilmoittaa kirjoitusvirheestä.
  • Palautteet menevät teoksen toimituskunnalle. Pienet kirjoitusvirheet tai vastaavat korjaukset tehdään heti. Isommat sisällölliset muutokset käsittelee toimituskunta.
  • Ilmoita selkeästi, mitä kohtaa palaute koskee. Kopioi palautteeseen vaikka sivun linkki ja tarpeen mukaan pätkä tekstiä.
  • Lisätietoja mervi.kivirinta@diak.fi
Kiitoksia palautteestasi!

Olen *

Yhteystiedot (vapaaehtoinen)
Etunimi
Sukunimi
Sähköposti