PPSHP OPISKELIJAOHJAUKSEN LAATU - OPISKELIJAPALAUTEKYSELY 2012

Hyvä opiskelija

Olet nyt ollut harjoittelemassa käytännön taitoja ja soveltamassa opittua teoriaa käytäntöön. Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä palautetta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä toteutettavan opiskelijaohjauksen laadusta. Saadun palautteen avulla kehitämme opiskelijaohjausta. Tavoitteenamme on tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ohjausta kaikille opiskelijoille. Kyselyn tulokset raportoidaan kaksi kertaa vuodessa työyksiköihin.

Kysely koostuu opiskelijaan, opintoihin, opettajaan sekä käytännön harjoitteluyksikköön ja siellä saatuun ohjaukseen liittyvistä kysymyksistä. Mittari on yhteneväinen muiden yliopistosairaaloiden opiskelijapalautekyselyiden kanssa ja pohjautuu Mikko Saarikosken CLES-mittariin (Copyright 2002 Saarikoski)

Kysely on luottamuksellinen eikä henkilöllisyytesi tule esille missään tutkimuksen vaiheessa. Vastaaminen vie aikaa noin 5 - 15 minuuttia. Kyselyssä on yhteensä 60 kysymystä tai väittämää. Suurin osa on nopeasti vastattavia monivalintakysymyksiä, lopussa on uutena muutama kysymys työvuorolistan teosta Titania -ohjelmalla sekä avoin kysymys vapaille mielipiteille sekä mahdollisuus nimetä vuoden opiskelijaohjaaja.

                                            Kiitos !


Oppilaitoksesi *

Jokin muu oppilaitos, mikä?

Kaksoisklikkaa oppilaitos ja harjoitteluyksikkövalintasi, jotta varmasti tallentuu oikea valinta!
Harjoitteluyksikkösi *

Jos valitsit edellisessa harjoittelupaikaksesi Kehitysvammahuollon tulosalueen (Tahkokankaan), niin valitse seuraavasta tarkempi harjoittelupaikkasi.
8% valmiina(Sivu 1 / 12)