Koivutisleen koekäyttön palaute

1. Tehoaako koivutisleestä tehty karkote

2. Minkä eliön karkotusta kokeilit

3. Oliko tisleellä haittavaikutuksia, merkkaa kohde jolle haittaa

4. Milloin karkotetta levitettiin

5. Olivatko käyttöohjeet

6. Vapaa palaute
Kysely liittyy MTT:n tutkimukseen, jonka tavoitteena on löytää synteettiset kemikaalit korvaavia kasvinsuojelu- ja torjunta-aineita. Katso www.mtt.fi/hankkeet (Kasviperäisten biomateriaalien käyttö kasvinsuojelussa - teho ja teknologiat )