Lek och rörelse – på skridskor
Lek och rörelse – på skridskor

 
 
Känner du att du behöver inspiration inför gymnastiklektionerna i vinter? Vill du bli bättre på att inspirera barnen till att röra på sig mera? Vill du göra dina lektioner roligare och mer omväxlande? Kom då med på en grundkurs i skrinningens lek och rörelse.

Kursbeskrivning: En kortkurs på tre timmar med grunderna i skridskoåkning. Kursen tar upp skridskoåkningens grunder, olika lekar och övningar som stärker grunderna till att kunna röra sig smidigt på isen. Kursdeltagarna får prova på lekbetonad inlärning av att skrinna, cirkla, åka bakåt och att ha roligt. Målet är att du efter kursen skall kunna inspirera barnen till att bli bättre på att skrinna på ett lekfullt sett. En rolig kväll på skridskor utlovas.
 
Plats: Cronehov, Kronoby ishall, Idrottsvägen.
 
Tid: onsdag 18.1.2012 kl. 16-19
 
Utrustning: skridskor, lämpliga kläder för skridskoövningar.
Dragare: Eva-Lotta Backman-Winquist, Finlands Svenska Idrott

Målgrupp: Gymnastiklärare samt klasslärare som undervisar i gymnastik för de lägre klasserna (0-6), men även andra intresserade inom undervisningspersonalen är välkomna.

Arrangör: Kursen finansieras av Edu Arena och är avgiftsfri för samtliga inom undervisningspersonalen i Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo, Kronoby och Karleby. Förfrågningar riktas till projektkoordinator Veronika Holm tfn 040 722 8925 (mån-tor) e-post veronika.holm(at)kronoby.fi. www.eduarena.fi

Anmäl dig
senast fredag 13.1.2012 genom att fylla i uppgifterna nedan.

Välkommen på kurs!
 
 
Anmäl dig här. Begränsat antal platser, max 20 deltagare.  
Förnamn *
Efternanm *
E-post *
Telefon *

Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig
*
Uppgifterna behandlas konfidentiellt och behövs endast vid rapporteringen till Regionförvaltningsverket.
Sänd din anmälan genom att klicka på skicka!