WinhaWilhon käyttäjätunnuksen tilauslomake

1. Opiskelijan tiedot
Opiskelijan sukunimi
Puhuttelunimi
Opiskelijanumero
Perustutkinto tai koulutus jossa opiskelija opiskelee
Ryhmätunnus

2. Huoltajan tiedot (Tunnuksen tilaaja)
Huoltajan sukunimi
Puhuttelunimi
Huoltajan osoite
Huoltajan puhelinnumero
Postinumero
Postitoimipaikka
Huoltajan sähköpostiosoite

3. Tunnusten käyttöehdot:

1. Tunnukset ovat henkilökohtaiset, eikä niitä saa luovuttaa toiselle henkilölle.

  
2. Tunnuksia pitää säilyttää siten, etteivät ne joudu toisten tietoon.

 
3. Tunnuksella saadut opiskelijan tiedot ovat henkilötietolain alaisia ja tunnukset saanut vastaa, etteivät nämä tiedot joudu ulkopuolisten tietoon.
 
4.
Tunnuksen tilaaja (huoltaja) ilmoittaa heti oppilaitokseen, jos tunnukset ovat joutuneet vääriin käsiin, jotta tunnus voidaan sulkea.

5.
Tunnukset sulkeutuvat sen jälkeen, kun opiskelija täyttää 18 vuotta. Opiskelija voi halutessaan sallia tunnuksilla kirjautumisen myös tämän jälkeen.

 
Tietosuoja

Lomake käyttää suojattua ssl-yhteyttä. Lomakken tiedot tallentuvat Webropol-järjestelmään. Tieto uudesta tunnusten tilauksesta välittyy sähköpostilla REDUn hakutoimistoon opintosihteereille osoitteeseen haku@redu.fi, joka hakee lomakkeen tiedot suojatulla yhteydellä järjestelmästä. Lomakkeen tiedot tallennetaan REDUn opiskelijahallitojärjestelmään (WinhaPro). Lisätietoa
haku@redu.fi.
 
Tiedot tallentuvat järjestelmään vasta kun olet klikannut Lähetä -painiketta. Älä sulje selainta heti lähetä-panikkeen klikkaamisen jälkeen, odota hetki, niin saat selaimeesi viestin onnistuneesta tallennuksesta.