Henkilöjäsenhakemus

Henkilöjäseneksi voidaan hyväksyä sähköteknisellä alalla suunnittelu-, tutkimus, valvonta-, opetus- tai tarkastustoimintaa suorittava henkilö, joka täyttää seuraavat edellytykset:
Tehtävät 
            
Kokemusta ja ammattitaitoa edellyttävät itsenäisesti suoritettavat
ja vaativat sähköteknisen alan
            
suunnittelu-, tutkimus-, valvonta- tai tarkastustehtävät.

Pätevyys

Diplomi-insinöörin, insinöörin tai teknikon tutkinto, sekä näyttöä alalta suoritetusta työstä vähintään kahden vuoden ajalta.


Täytä alla oleva henkilöjäsenhakemus ja tule mukaan NSS ry:n toimintaan!

Nimi


Syntymäaika
MM/DD/YYYY

Tehtävä yrityksessä


Yrityksen nimi


Katuosoite


Postinumero ja postitoimipaikka


Puhelinnro


GSM:


Faksinumero


Sähköposti


Yrityksen kotisivuosoite:


Oppiarvo:

Oppilaitos ja valmistumisvuosi:

Pätevyydet:

Yrityksen perustamisvuosi, toimitusjohtaja, sähkösuunnittelijoiden määrä ja edellisen vuoden liikevaihto:

Suosittelija:

Minulle saa lähettää tietoa NSS:n tapahtumista sähköpostitse

Tietoni saa julkaista NSS:n nettisivuilla ja jäsenluettelossa alla mainituin tavoin
Jäsenluettelossa: nimi, yhteystiedot, syntymävuosi, oppiarvo, tehtävä / NSS:n kotisivuilla: nimi, toimipaikka, puhelinnumero

Lisätietoja: