Lek och rörelse – grovmotorik och huller om buller

 
Rörelseaktiviteter och lek är nödvändigt för barns hälsa. Glädjen över att hoppa, springa, snurra finns inbyggd i barns kroppar. Idag vet vi så väl att såväl kroppen som knoppen fungerar bättre av att samarbeta, och gärna under lekfulla former.
Kursbeskrivning: En dag full med roliga övningar du som ledare kan förverkliga med barngruppen och skolbarn. Vi utgår från barnens rörelsekapacitet och grovmotorik, vi anpassar rörelser och övningar till barnen utvecklingsnivå.
Det blir en dag med grundrörelser, lekar, motorikbanor, rockringar, fallskärmen, strumpor, bollar och mycket mer.
Barnen kan behöva en liten välvillig knuff för att komma igång och vi vuxna kan behöva hjälp på traven för att ladda den där knuffen med så mycket glädje som möjligt.
Plats: Stjärnhallen, Nykarleby
Tid: onsdag 14.3.2012 kl. 9 – 15
Utrustning: Antecknings material, kläder att röra sig i under de praktiska passen och gott humör!
Dragare: Eva-Lotta Backman-Winquist, Finlands Svenska Idrott
Målgrupp: Gymnastiklärare och klasslärare som undervisar i gymnastik för de lägre klasserna (0-6), men även andra intresserade inom undervisningspersonalen är välkomna.
Arrangör: Kursen finansieras av Edu Arena och är avgiftsfri för samtliga inom undervisningspersonalen i Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo, Kronoby och Karleby. Förfrågningar riktas till projektkoordinator Veronika Holm tfn 040 722 8925 (mån-tor) e-post veronika.holm(at)kronoby.fi. www.eduarena.fi
Anmäl dig senast tisdag 6.3.2012 genom att fylla i uppgifterna nedan.Begränsat antal platser.
Välkommen på kurs!
 
 
 
Anmäl dig genom att fylla i samtliga uppgifter. Max 20 deltagare.
Förnamn *
Efternanm *
Skola *
E-post *
Telefon *
Eventuell matallergi

Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig
*
Uppgifterna behandlas konfidentiellt och behövs endast vid rapporteringen till Regionförvaltningsverket.
Sänd din anmälan genom att klicka på skicka!