Certifikat-Utvärdering av introduktionskurs

1. Ditt namn

2. När deltog du i introduktionskursen?

3. Vad uppskattade du speciellt under introduktionskursen?

4. Motsvarade introduktionskursen dina förväntningar? Motivera ditt svar.
Ja
Nej

5. Finns det något område du önskat mera information om eller fördjupning i?

6. Känner du att du har beredskap att arbeta som ledare för en ordverkstad efter introduktionskursen?
Ja
Nej

7. Vad är dina önskemål gällande nästa introduktion?

8. Tycker du att orten introduktionskursen hölls på var lämplig? Motivera ditt svar och ge gärna förslag på annan plats.
Ja
Nej

9. Vilken tidpunkt tycker du är lämpligast för introduktionskursen? *

10. Vad har du för temaönskemål gällande kommande introduktionskurs som ordnas? *

11. Övriga tankar och förbättringsförslag gällande utbildningen för ordkonstledare?