Certifikat-Utvärdering av fördjupad temakurs

1. Ditt namn

2. Vilken kurs har du gått på? (gärna namn)

3. När hölls den? (datum och klockslag)

4. Var hölls den?

5. Vem arrangerade kursen?

6. Pris?

7. Vilka var föreläsare och vad var temat?

8. Beskriv kursinnehållet kort med dina egna ord:

9. Gav kursen dig sådant du kan använda i ordkonstverksamheten och hur?

10. Vad uppskattade du speciellt under kursdagen?

11. Tycker du att kursen motsvarade dina förväntningar? Motivera ditt svar. *
Ja
Nej

12. Finns det något du önskat mera information om/födjupning i?

13. Skulle du rekommendera den här kursen åt andra ordkonstledare och varför? Motivera ditt svar. *
Ja
Nej

14. Vad är dina önskemål gällande kommande kurser som Sydkusten arrangerar?