Lantbrukskalender

Vi strävar till att hela tiden förbättra Lantbrukskalendern och göra en kalender som bäst motsvarar behoven. Genom att svara på den här förfrågan kan du hjälpa oss i utvecklingsarbetet.
1. Vad anser du om följande påstående om kalendern?
1 Ja
2 För det mesta
3 Nja
4 Ganska dåligt
5 Nej
Jag hittar lätt det jag söker

2. Var köpte du årets kalender?

3. Var vill du helst köpa den?

4. Vilken är din åsikt om innehållet i de olika avsnitten?
1 Bra
2 Rätt bra
3 Nöjaktigt
4 Rätt dåligt
5 Dåligt
Kalendariet
Tema-avsnittet
Växtodling
Husdjur
Ekologiskt lantbruk
Trädgårdsodling
Ekonomi
Maskiner och energi
Skogsbruk
Sociala bestämmelser
Statistik
Jakt och fiske
Volymer och vikter
Adressförteckningen

5. Använder du någon annan kalender för att den bättre motsvarar dina behov? Vilken och varför?

6. Övriga kommentarer och förbättringsidéer:

7. TACK FÖR DIN INSATS! (Skicka iväg svaren genom att trycka på "Skicka" -knappen)
Din e-postadress (frivillig)