Jäsenhakemus

TILAN/YRITYKSEN TIEDOT

Tilan/yrityksen nimi:

Tilatunnus:

Y-tunnus:

Päätuotantosuunta/Toimiala:

HAKIJAN TIEDOT

Nimi ja syntymäaika:

Jäsenyyslaji:

Puolison nimi ja syntymäaika:

Jäsenyyslaji:

Perheenjäsenen nimi ja syntymäaika:

Jäsenyyslaji:

Perheenjäsenen nimi ja syntymäaika:

Jäsenyyslaji:

Perheenjäsenen nimi ja syntymäaika:

Jäsenyyslaji:

Haluan samalla liittyä Oulun Maa- ja kotitalousnaisten jäseneksi

Nimet:

Lähiosoite:

Postinumero ja postitoimipaikka:

Kotikunta:

Puhelin ja sähköpostiosoite:

ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika:

Allekirjoitus ja nimenselvennys:

PROAGRIA OULU RY TÄYTTÄÄ

Vastaanotettu (päiväys, ProAgria Oulun asiantuntijan nimi):

Kirjattu (päiväys, kirjaaja):

Laskutus

Jäsennumero: