Ilmoitus alueellistamisen koordinaatioryhmälle
Ilmoitus alueellistamisen koordinaatioryhmälle valtion yksikön tai toiminnon perustamista, laajentamista, uudelleen organisointia, lakkauttamista tai supistamista koskevan hankkeen vireille tulosta

1. Ministeriö:


2. Osasto tai virasto:


3. Yksikkö tai toiminto, jota uudistamishanke koskee:


4. Millaisesta muutoksesta hankkeessa on kysymys:

5. Hankkeen asettamipäätös tehty (pvm):


6. Tavoiteltu toteutusajankohta:


7. Hankkeen käsittely alueellistamisen koordinaatioryhmässä:

8. Aikataulu:


9. Perustelut:

10. Päiväys:


11. Yhteyshenkilö (nimi, sähköposti, puhelinnumero):