KUNDRESPONS

Vi går in för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet så att den på bästa sätt motsvarar våra kunders och intressenters behov. Därför vill vi ställa några frågor som vi hoppas Ni vill besvara. Hjärtligt tack på förhand!


1. Bakgrund
Arbete / Projekt: *
Den svarande, namn: *
Kontaktuppgifter: *

2. Motsvarade tjänsten till sitt innehåll det som beställts eller överenskommits?
4= i högsta grad, 1= inte alls
4
3
2
1
beträffande tidtabellen
i relation till kostnadsförslaget
med hänsyn till arbetets kvalitet
beträffande samarbetets smidighet

Era kommentarer on sådant som kunde göra vår verksamhet bättre

3. Saker som fungerade bra:

4. Med tanke på verksamheten vore det till fördel om GTK kunde uppmärksamma följande saker bättre:

5. Annat:

6. Jag önskar bli kontaktad