Certifikat-Utvärdering av praktik

1. Ditt namn

2. Vilken ordverkstad har du varit ledare för?

3. Hur många lektioner(gånger) har du hållit sammanlagt?

4. Hur många deltagare har deltagit i din grupp?

5. Hur har arbetet i gruppen fungerat? (motivera dina svar) *
Gruppsammanhållning
Åldersspridning
Nivåvariationer

6. Har det kommit till nya deltagare till en gammal grupp? Hur har dessa kommit in i verksamheten?

7. Har du fått handledning av en erfaren ordkonstledare i ditt arbete?

8. Vad lärde du dig av den gång då du besökte en ordverkstad som en annan ledare ledde?

9. Beskriv det konkreta arbetet med din grupp:(hur har det känts, varit upplagt, utmaningar, glädjeämnen)

10. Har deltagarna fått möjlighet att utvärdera sitt eget arbete/sin utveckling?

11. Vad anser du om ledningen av ordkonsten och det stöd som du fått från arbetsgivaren?

12. Behöver du mera handledning, i så fall i vilka frågor? Har du konkreta förslag på hur denna handledning kunde ges?

13. Hur tycker du att samarbetet med ordverkstadens samarbetsparter fungerat?

14. Hur har kontakten till föräldrarna fungerat?

15. Vilken konstform/organisation skulle du vara intresserad av att samarbeta mera med?

16. Har utrymmet varit ändamålsenligt?

17. Avslutande reflektion om din ordverkstads verksamhet?