Certifikat-Utvärdering av verksamheten och innehåll

1. Ledarens namn:

2. Grupp (var):

3. Antal deltagare:

4. Deltagarnas ålder:

5. Hur har du gått tillväga för att planerat ordverkstadens innehåll?

6. Hur har terminsplanen fungerat som stöd i arbetet?

7. Hur har läroplanen fungerat som stöd i arbetet?

8. Ge förslag på hur terminsplanen och läroplanen kunde förbättras för att ge det stöd/de riktlinjer man behöver som ledare?

9. Ge exempel på hur du använt dig av stödmaterialet (terminsplanen, läroplanen, ordkonstledarmappen) i din planering och arbete med ordverkstaden?

10. Vad tycker du är det viktigaste i ordkonstverksamheten?

11. Vad vill du att deltagarna i din ordverkstad ska få med sig efter att de deltagit?

12. Hur har du trivts med ditt arbete som ordkonstledare?