(Sivu 1 / 1)

Suomen Talouskasvatusseura ry:n jäsenlomake

Arvoisa vastaanottaja

Taloudellisen osaamisen ja taloustiedon hyödyntämisen merkitys kasvaa avoimessa yhteiskunnassa ja globaalissa maailmantaloudessa. Taloustieto muokkaa kansalaisten kannusteita ja odotuksia ja vaikuttaa siten kahta kautta talouden kasvunäkymiin. Pienessä ja avoimessa maassa, kuten Suomi, talousosaaminen on tärkeä kansalaistaito, koska markkinaohjaus ei toimi samalla tehokkuudella kuten suurissa maissa. Asia on noussut viime aikoina vahvasti esille myös julkisessa keskustelussa. Hyvä näin.

Talousosaamisen vahvistaminen on nostettu myös Euroopan komission agendalle. Asiaa koskevassa tiedonannossa (Talousvalistus KOM(2007) 808) korostuu talousvalistus, jonka avulla voidaan edistää talouden vakautta, vähentää maksujen laiminlyöntejä, edistää kilpailua ja löytää kestäviä ratkaisuja taloudellisesta syrjäytymisestä aiheutuviin yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Talouskasvatus – ja laajemmin yrittäjyyskasvatus – tulisikin Suomessa liittää kiinteäksi osaksi ensimmäisen ja toisen asteen koulutusta. Tällä voitaisiin vaikuttaa vahvasti syrjäytymisen ehkäisyyn, antaa eväitä oman elämän hallintaan sekä maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. Vastaavasti myös aikuisille tulisi luoda mahdollisuudet vahvistaa omaa osaamistaan ja suorittaa vaikkapa talousajokortti.

Suomalaiselle koulutukselle on valmisteltu vientistrategiaa vuoden 2009 aikana. Talouskasvatuksen oppimateriaalien, sähköisten oppimisalustojen ja tietokantojen kehittäminen sopii osaksi suomalaisen koulutusosaamisen vientihanketta. Kansallisten pilottien kautta voidaan luoda kokonaisuus, jolle on kysyntää niin Euroopassa kuin kehittyvissä talouksissa ja kehitysmaissa. Suomalaisella koulutuksella on viestipotentiaalia!

Kesäkuussa 2009 perustettiin Suomen Talouskasvatusseura ry, jonka tarkoituksena on edistää talouskasvatuksen monitieteistä tutkimusta, kouluopetusta ja käytäntöjä Suomessa. Tämän toteuttamiseksi yhdistys edistää talouskasvatuksen tutkijoiden ja käytännön toimijoiden keskinäistä yhteistyötä sekä talouskasvatuksesta kiinnostuneiden yhteisöjen yhteistoimintaa. Yhdistys osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tekee aloitteita talouskasvatuksen edistämiseksi, kehittää alan toimijoiden kansainvälisiä yhteyksiä, tiedottaa, järjestää tapahtumia sekä harjoittaa kehitys- ja julkaisutoimintaa.

Talouskasvatusseuran keskeinen tavoite on varmistaa, että talouskasvatus saadaan järjestettyä Suomessa kattavasti, ja että peruskoulujen, ammattikoulujen ja lukioiden opettajat saavat riittävät valmiudet nuorten kouluttamiseen ja kasvattamiseen oman taloutensa järjestämiseen ja hoitamiseen. Talouskasvatusseura on jo käynnistänyt yhteistyössä opetushallituksen ja Helsingin kaupungin opetusviraston kanssa kehityshankkeen asian edistämiseksi.

Haluammekin kutsua Sinut keskeisenä vaikuttajana Suomen Talouskasvatusseura ry:n jäseneksi. Suomi ja koko maailma tarvitsevat talousosaamista. Vaikuttakaamme yhdessä siihen, että asiat etenevät.


Talouskasvatusterveisin

Suomen Talouskasvatusseura ry

Arto Lahti         Katrina Harjuhahto-MadetojaJäseneksi liittyminen

Kyllä, liityn Suomen Talouskasvatusseura ry:n jäseneksi. Yhteystietoni ovat alla.

Seuran jäsenmaksu on 50,00 euroa vuodessa.


1. Etunimi *

2. Sukunimi *

3. Puhelinnumero *

4. Sähköpostiosoite *

5. Katuosoite *

6. Postinumero *

7. Postitomipaikka *