Säkerhet i slöjdsalen

Kursbeskrivning: Kursen omfattar sammanlagt 6 timmar fördelade på två kvällar (3 h per kväll). Under kurstillfällena behandlas följande delområden: ansvarsfrågor och lagstiftning, unga arbetstagare, riskutvärdering, explosionsfarliga utrymmen, personlig skyddsutrustning samt säkerhet med maskiner. Besök görs även i slöjdsalen.
Plats: Villa skola, Karleby
Tid: 20.8 och 27.8.2012 kl. 15-18 (Obs! Kaffeservering fr.o.m. kl. 14:30)
Föreläsare: Anders Holmberg
Målgrupp: Slöjdlärare samt andra intresserade inom undervisningspersonalen.
Arrangör: Kursen finansieras av Edu Arena och är avgiftsfri för samtliga inom undervisningspersonalen i Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo, Kronoby och Karleby. Förfrågningar riktas till projektkoordinator Johanna Storbacka tfn 040 722 8925 (mån-tor) e-post johanna.storbacka[at]kronoby.fi, www.eduarena.fi
Anmäl dig senast torsdag 16.8  genom att fylla i anmälningsformuläret nedan.
 
Välkommen på kurs!
 
 
 
Anmäl dig här.
Förnamn *
Efternanm *
Skola *
E-post *
Telefon *
eventuell matallergi

Kryssa i det alternativ som passar bäst in på dig
*
Uppgifterna behandlas konfidentiellt och behövs endast vid rapporteringen till Regionförvaltningsverket.
Sänd din anmälan genom att klicka på skicka!