Poikkeuksen hakeminen jätehuoltomääräyksistä
Tällä lomakkeella voi hakea viranomaisen myöntämää poikkeuslupaa jätteenkuljetusten keskeyttämiselle, tyhjennysvälin pidentämiselle tai yhteisen jäteastian käytölle. Hakemus ohjautuu suoraan Etelä-Karjalan jäteviranomaiselle.

Hakemus koskee: *

1. Kiinteistön haltija / omistaja (Huom! Päätös postitetaan tähän osoitteeseen.)
Etunimi *
Sukunimi *
Osoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Puhelin
Sähköposti

2. Kiinteistö, jota hakemus koskee:
Kiinteistön osoite: *
Kunta: *
Kiinteistön rekisteritunnus:
Rakennustyyppi (omakotitalo, rivitalo, vapaa-ajanasunto tms.): *
Asukasmäärä, henkilömäärä: *
Talouksien lukumäärä: *
Kiinteistöä asutaan (kuukautta / vuosi): *

3. Jätteiden käsittely ja lajittelu

a) Biojäte
Lämpökompostori
Kehikko + kansi + pohjaverkko
Talousjätettä
Puutarhajätettä

Kompostoreiden lukumäärä

b) Kuivajäte
Jätemäärä (litraa / kuukausi):
Jäteastian koko (litraa):
Jäteastian sijainti (osoite ja sijainti tontilla):

c) Jätteiden lajittelu
Miten kierrätettään?

4. Yhteinen jäteastia tai kompostori
Yhteistä jäteastiaa tai kompostoria käyttävät muut kiinteistöt / huoneistot
Osoite, kiinteistörekisteritunnus, kiinteistönhaltija:

5. Tyhjennysvälin harvennus
Esitys tyhjennysväliksi

6. Keskeytys
Esitys keskeytysajaksi

7. Perustelut

Päivämäärä ja allekirjoitus