DEN ÄLDRES FUNKTIONSMÄTARE

Jag svarar?
Om du svarar för en annan, svara från hans/hennes synpunkt och gärna tillsammans med henne/honom.