Kysely kivialasta kiinnostuneille Kittilän ja Sodankylän yrityksille

Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittämishankkeen toimenpiteisiin kuuluvat kivitoimialan yleinen kehittäminen, toimialasta tiedottaminen sekä suoraan yrityksille suunnatut toimenpiteet, mm. maksuttomat työpajat, seminaarit jne. Tämän kyselyn tietoja käytetään hankkeen toimenpiteiden suunnitteluun.

Yksittäisen yrityksen tiedot ovat luottamuksellisia.

Lisätietoja hankkeesta:http://www.kideve.fi/keski-lapin-kiviteollisuuden-kehittamishanke

1. Yrityksen perustiedot
Yrityksen nimi
Kyselyyn vastaavan henkilön nimi ja asema yrityksessä
Postinumero

2. Yrityksen päätoimiala *

3. Yrityksen liikevaihto

4. Henkilökunnan lukumäärä *

5. Onko yrityksesi toiminut kivialalla?

6. Oletko koskaan

7. Oletko suunnitellut käyttäväsi kiveä tulevaisuudessa? Jos kyllä, miten?

8. Mikäli yrityksesi on kiinnostunut kiven hyödyntämisestä, onko kiinnostus

9. Oletko kiinnostunut lisäämään osaamistasi kivialasta? Jos kyllä, miten?

10. Mistä kiviaiheisista koulutuksista olisit kiinnostunut?

11. Onko sinulla tietoa Lapin luonnonkiviesiintymistä?
Lapin luonnonkiviesiintymistä saa tietoa mm. Keski-Lapin rakennuskiviprojektin (2002-2004)loppuraportista

12. Millaista lisätietoa haluaisit Kittilän ja Sodankylän luonnonkiviesiintymistä?

13. Jos kiinteistössäsi on käytetty kivirakentamista tai muuten käytät yrityksesi toiminnassa luonnonkiveä materiaalina (esim. korut, esineet), voisiko niitä käyttää hyvänä esimerkkinä Keski-Lapin kivihankkeessa (mm. valokuvaamalla niitä esitteitä tai nettisivuja varten)?

14. Miten kiveä on käytetty kiinteistössäsi tai miten hyödynnät kiveä yrityksesi toiminnassa?

15. Miten haluat osallistua Keski-Lapin kivihankkeeseen?