Kyläkysely
Tämän kyselyn ovat laatineet Rämsöön kyläkerho ry ja Rämsöön Urheilijat ry yhdessä. Tavoitteenamme on saada kyläkyselyn avulla mielipiteitä ja ideoita yhdistysten toiminnan kehittämiseksi Rämsöön kylässä. Molemmat yhdistykset toimivat aktiivisesti oman kylän ja sen asukkaiden hyväksi, ja niiden yhteistyötä on pyritty aktiivisesti myös lisäämään.

Lyhyesti kyläkerhosta ja urheiluseurasta: Rämsöön kyläkerhon tavoitteena on edistää kylän asukkaiden yhteisöllisyyttä, lisätä eri-ikäisten välistä vuorovaikutusta, toimia kyläläisten äänitorvena ja edustajana esim. kuntaan ja ulospäin. Rämsöön Urheilijoiden tavoitteena on lisätä kyläläisten (erityisesti lasten ja nuorten) liikuntamahdollisuuksia urheilutoiminnan kautta. Toisena tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä tarjoamalla kyläläisille mahdollisuus mukavaan yhdessäoloon huvitoiminnan kautta.

Kyläkyselyn tuloksia käytetään kyläsuunnitelman päivityksen pohjamateriaalina. Kaavakkeessa on 8 eri aihealuetta. Mikäli teillä ei ole kokemusta jostakin aihealueesta, sen alueen voitte jättää tyhjäksi. Jokaisen kysymysalueen jälkeen on tyhjää tilaa kehittämisehdotuksille ja mielipiteille. Kyselyn lopussa on tilaa runsaasti vielä vapaalle sanalle, risuille ja ruusuille.

Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Toivomme harkittuja ja rohkeita vastauksia ja etenkin puuttumista havaitsemiinne epäkohtiin. Jokainen vastaus on meille tärkeä. Kaikki esitellyt asiat huomioidaan ja vähäpätöiseltäkin tuntuva idea voi olla erittäin arvokas!

Yhteystiedot ovat kyselyn viimeisellä sivulla. Kyselyyn voi vastata heinäkuun loppuun eli 31.7.2013 asti. Kyläkyselyn voitte myös tulostaa ja palauttaa Kesäkahvilassa olevaan lukittuun postilaatikkoon tai seurantalon postilaatikkoon tai vaikka suoraan yhdistysten puheenjohtajille tai sihteereille. Rämsöön kyläkysely toteutetaan osana KULTTUURITUOTTAJA, Kylän kultturin juuret ja siivet - hanketta.

Kyläkyselyn vastaajien kesken arvotaan palkinnoksi 50 € lahjakortti Herkkuaittaan Narvaan tai kahden hengen liput kesäteatteriin väliaikakahveineen - voittajan valinnan mukaan. (Esitykset 1.8. - 10.8.2013)

Arvonta suoritetaan 1.8.2013. Arvontaan voitte osallistua myös lähettämällä yhteystietonne ramsoo@ramsoo.fi
Kesäkahvilan osoite on Rämsööntie 981 ja Seurantalon osoite on Halisevantie 22.

Suurkiitos vastauksistanne!
Rämsöön kyläkerho ry ja Rämsöön Urheilijat ry

Yhteystiedot (mikäli haluat osallistua arvontaan)
Etunimi
Sukunimi
Matkapuhelin
Sähköposti
Osoite

Vastaajan taustatiedot

Mihin ikäryhmään kuulutte?

Oletteko vaki- vai vapaa-ajanasukas?

Oletteko lapsiperhe? (Kuuluuko perheeseenne alle 18-v. lapsia)

1. Rämsöö asuinpaikkana

Rastittakaa sopiva vaihtoehto
Erinomainen
Hyvä
Hieman kehitettävää
Paljon kehitettävää
1.Rämsöön viihtyisyys
2. Rämsöön turvallisuus asuinpaikkana
3. Rämsöön helppous asuinpaikkana
4. Rämsöön edullisuus asuinpaikkana
5. Väestökehitys
6. Asukkaiden pysyvyys
7. rämsöön imago asuinpaikkana

Kehitysideoita. Tärkeää varsinkin, jos vastasitte johonkin kohtaan "paljon kehitettävää"

2. Palvelut ja elinkeinot
Miten tyytyväinen olette KUNNAN tarjoamiin palveluihin?

Rastittakaa sopiva vaihtoehto
Erinomainen
Hyvä
Hieman kehitettävää
Paljon kehitettävää
En osaa sanoa/ ei kokemusta
1. Päivähoito
2. Kotihoitopalvelut
3. Asiointiliikenne

Parannusehdotuksia kunnan tarjoamiin palveluihin:

Mitä palveluja kaipaisit?

Rämsöön kyläosuuskunta
Kyllä
Ei
Tunnetko kyläosuuskunnan toimintaa?
Haluaisitko ostaa lastenhoitopalveluita?
Haluaisitko ostaa siivouspalveluita?
Haluaisitko ostaa talonmiespalveluita?
Ostaisitko tarvitsemiasi palveluita kyläosuuskunnalta?
Olisiko sinulla kiinnostusta tehdä palkkatöitä pieniäkin tuntimääriä Rämsöön Kyläosuuskunnan kautta?
Haluaisitko liittyä lähiruoan hankintarenkaaseen? Jos liittyisit, niin mitä tuotteita haluaisit ostaa?

3. Rämsöön Seurantalo
Urheiluseuran omistamaa 60-vuotiasta, Rämsöön Seurantaloa vuokrataan erilaisiin tilaisuuksiin (häät, syntymäpäivät, sukujuhlat, kokoukset jne.) Vuokrahinnat: koko talo alk. 150 e/jäsen, 200 e/ei jäsen, alakerran pienet tilat + yläkerta alk. 50 e/jäsenm 70 e/ei jäsen, yläkerran kokoustila tai keittiö 30 e. Vuokratiedot löytyvät www.vesilahti.fi/kuntainfo/kylat/ramsoon-urheilijat-ry

Rastittakaa sopiva vaihtoehto
Erinomainen
Hyvä
Hieman kehitettävää
Paljon kehitettävää
Vuokraustietojen saatavuus
Seurantalon sopivuus vuokratilaksi
Seurantalon kalustus
Seurantalon viihtyvyys
Talolla järjestettävät tilaisuudet ja tapahtumat

Kehitysideoita, korjausehdotuksia ja ideoita talolla järjestettäviin tilaisuuksiin?

4. Ranta ja tapahtumat
Teatteriranta on kyläkerholla vuokralla 30 vuoden vuokrasopimuksella. Uimarannasta vastaa Vesilahden kunta. Teatterirannassa on aloitettu remontti, jossa mm. lisätään alueen valaistusta ja viihtyisyyttä sekä pyritään säilyttämään ympäröivää lehtometsää. Kesäteatteri on toiminut rannassa jo 27 vuotta ja Moottorimusiikin festivaali järjestetty kolme kertaa (1. ITE-vesivaali). Lisäksi on järjestetty muita tapahtumia, kuten ulkoilmaelokuva- ja lauluilta.

Rastittakaa sopiva vaihtoehto
Erinomainen
Hyvä
Hieman kehitettävää
Paljon kehitettävää
Rannan hyödyntäminen kylän kannalta
Uimarannan yleisilme
Uimarannan kunnossapito (Vesilahden kunta)
Kesäkahvilan palvelut
Kesäteatterin alue ja palvelut
Kesäteatterin esitykset
Teatteritoiminnan merkitys kylälle
Moottorimusiikin festivaali (ideana)
Moottorimusiikin festivaalin tulevaisuus
Muut rannassa järjestettävät tilaisuudet

Kehitysideoita, tärkeää varsinkin jos vastasitte johonkin kohtaan "paljon kehitettävää"

5. Ympäristö ja luonto
Millaisessa kunnossa Rämsöön luonto ja ympäristö mielestäsi on?

Rastittakaa sopiva vaihtoehto. Numeroikaa kohdat kenttään myös tärkeysjärjestykseen, jossa haluaisitte yhdistysten kohdistavan luontoon ja ympäristöön liittyviä toimiaan.
Erinomainen
Hyvä
Hieman kehitettävää
Paljon kehitettävää
Tienvarsien ja kylän yleinen siisteys....
Rannat ja järvien tila yleensä................
Urheilupaikat............................................
Nuotiopaikat/ laavut/ retkeilykohteet....
Luontopolut/ patikkareiti/ kuntorastit...
Jätepisteet ja niiden toimivuus............
Muu, mikä

Kehitysideoita ja sopivia paikkoja edellisiin liittyen

6. Rämsöön liikuntamahdollisuudet
Mitä mieltä olet kylässä järjestetystä toiminnasta?

Rastita sopiva vaihtoehto
Erinomainen
Hyvä
Hieman kehitettävää
Paljon kehitettävää
Ei kokemusta
Hiihtoladut
Sählyt
Jaskan lenkki
Naisten jumppa
Hiihtokilpailut
Talvitapahtumat (laskiasirieha, pilkkikilpailut, lyhtypolku ym.)
Suunnistus
Yleisurheilu
Lentopallo
Kirkkovenesoutu
Aikuinen-lapsitanssi
Naperojumppa
Retket (uinti, keilaus, laskettelu, pyöräretket ym.)

Risut ruusut ja kehitysideat

Minkälaista liikuntatoimintaa toivoisit kylälle ja paljonko olisit valmis maksamaan per kerta?

Oletko kiinnostunut ohjaamaan tai muuten avustamaan liikuntatoiminnassa/tapahtumissa?
(mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä ramsoo@ramsoo.fi)

7. Tiedotuksen toimivuus
Miten tieto saavuttaa sinut parhaiten?

Rastita parhaat vaihtoehdot

Kehitysideoita tiedotukseen

8. Kylän yhteishenki ja toiminnan sujuvuus

Rastittakaa sopiva vaihtoehto
Erinomainen
Hyvä
Hieman kehitettävää
Paljon kehitettävää
Kyläkerhon toiminnan aktiivisuus
Mahdollisuus osallistua kyläkerhon toimintaan
Kyläkerhon toiminnan hyödyllisyys
Urheiluseuran toiminnan aktiivisuus
Mahdollisuus osallsitua urheiluseuran toimintaan
Urheiluseuran toiminnan hyödyllisyys
Myy yhdistystoiminnan aktiivisuus
Lapsille suunnatun toiminnan tarjonta
Aikuisille suunnatun toiminnan tarjonta
Senioreille suunnatun toiminnan tarjonta
koko perheelle suunnatun toiminnan tarjonta
Toiminnan laadullinen taso
Eri yhdistysten ja muiden toimijoiden yhteistyö
Kylän ja ulkopuolisten välinen yhteistyö

Kehitysideoita, tärkeää varsinkin jos vastasitte johonkin kohtaan "paljon kehitettävää"

Mitä mieltä olisitte yhdistysten yhdistämisajatuksesta?

Tarvittaessa perusteluja:

Miten haluaisitte osallistua Rämsöön kylän yhteisten asioiden hoitoon ja kylän kehittämiseen?

Mihin suuntaan kylän ilmapiiri on mielestänne kehittynyt viime aikoina?

Uudet asukkaat ja tontit

Oletteko kiinnostunut liittymään vakituiseen valokuituverkkoon, mikäli sellainen kylään saadaan? Valokuituyhteys lupaa luotettavan nettiyhteyden ja TV:n näkyvyyden sekä paljon lisää TV-kanavia ja muita mahdollisia tulevaisuuden nettipalveluja

9. Ideoita Rämsöön kehittämiseksi ja muita ajatuksia
Voitte lopuksi kirjoittaa vapaamuotoisesti ajatuksianne Rämsööstä, sen menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Haluamme kuulla myös mitä erityisen hyvää ja mieluista on mielestänne kylän toiminnassa tai mikä ärsyttää. RISUT JA RUUSUT. Erityisen kiitollisia olemme uusista ideoista ja palautteesta. KIITÄMME AKTIIVISUUDESTANNE!

Voitte lopuksi kirjoittaa vapaamuotoisesti ajatuksianne Rämsööstä, sen menneisyydestä, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Haluamme kuulla myös mitä erityisen hyvää ja mieluista on mielestänne kylän toiminnassa tai mikä ärsyttää. Risut ja ruusut. Erityisen kiitollisia olemme uusista ideoista ja palautteesta. Kiitämme aktiivisuudestanne!

Yhteystiedot
www.ramsoo.fi Kirjeposti: Halisevantie 22, 37350 Rämsöö

Lisätiedot:
Rämsöön kyläkerho ry, puhelin 040 7036 208
Puheenjohtaja Mari Ollinpoika puh. 040 8246 164 (iltaisin)
Sihteeri Marjukka Lähdekorpi-Ojala, puh. 0400 644 117

Rämsöön Urheilijat ry, puhelin 045 8497 522
Puheenjohtaja Mervi Peltoniemi, puh. 040 7489 566
Sihteeri Anneli Haliseva, puh. 040 5966 419 (iltaisin)