Ostaisinko oman?
Tämä kyselylomake on työkalu, jolla yritystoiminnan ostamisesta kiinnostunut henkilö pystyy tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämistarpeitaan. Tällainen työskentely ohjaa ostoprosessia oikeaan suuntaan mahdollisimman varhaisesta vaiheestaan lähtien, mikä helpottaa realistisen ostokohteen löytymistä.

Kysely on suunnattu pääasiassa sellaisille henkilöille, joilla ei vielä ole tarkkaa ostokohdetta tiedossaan.

Kyselylomake on laadittu yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien omistajanvaihdospalvelun ja Suomen Yrittäjäopiston kanssa.

OHJEITA LOMAKKEEN KÄYTTÄJÄLLE

- Tämä kyselylomake toimii työkaluna yritysoston suunnittelussa. Kyselyn pohjalta voit konkretisoida, millaista yritystä voisit harkita ostavasi. Kysely ohjaa miettimään mm. omaa osaamistasi yritystoiminnassa, yrityksen sijaintia ja toimialaa.

- Vastaa kysymyksiin siltä osin kun tässä vaiheessa pystyt. Mikäli joku kysymyksistä tuntuu hankalalta, jätä se avoimeksi ja siirry seuraavaan kysymykseen.

- Kyselylomakkeet käsitellään luottamuksellisesti. Tiedot ovat käytettävissä Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien omistajanvaihdospalvelussa sekä Suomen Yrittäjäopistolla.

- Tapio Vuorenmaa Suomen Yrittäjäopistolta ottaa sinuun yhteyttä puhelimitse kyselyyn vastattuasi. Ohjauspuhelun tarkoituksena on keskustella kyselyn vielä tässä vaiheessa avoinna olevista kohdista sekä pohtia, miten voisit edetä yritysoston suunnittelussa. Mikäli haluat lisätietoja lomakkeen täyttämisen osalta, voit ottaa yhteyttä Tapioon, p. 050 309 6766.


1. Nimi *

2. Puhelin *

3. Päivämäärä
(Sivu 1 / 4)