Imetyskysely
Lämpimät onnittelut vauvasi syntymän johdosta! Keski-Suomen keskussairaalassa kerätään palautetta imetysohjauksen toteutumisesta. Palautteen avulla pyritään selvittämään onnistummeko imetysohjauksessa tavoitteidemme mukaisesti. Lisäksi kyselyssä kerrataan tärkeitä tietoja imetyksestä kysymysten lomassa. Kysymyksiin vastataan nimettömästi eikä vastaajan henkilöllisyyttä pysty selvittämään. Saatua arvokasta tietoa käytetään oman toimintamme arvioimiseen ja kehittämiseen.

1. Synnyttäneisyys: onko kyseessä