Kauppatieteellisen yhdistyksen jäsenkysely
Kauppatieteellisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta, ylläpitää ja laajentaa harrastusta kauppatieteellisiin kysymyksiin ja toimia yhdyssiteenä kauppatieteiden ja elinkeinoelämän välillä.
Yhdistyksen toimintaympäristön muutoksen vuoksi yhdistyksen toiminta kaipaa syvällistä pohtimista ja kehittämistä. Strategiaprosessin pohjaksi johtokunta lähestyykin teitä kartoittakseen näkemyksiänne ja mielipiteitänne toiminnan tulevaisuudesta.
Toivon, että ystävällisesti käytätte hetkisen kyselyyn vastaamiseen. Vastaamisen jälkeen painakaa Lähetä -painiketta palauttaaksenne lomakkeen.

Yhteistyöterveisin

Tuula Mittilä
Puheenjohtaja

1. Sukupuolenne

2. Syntymävuotenne

3. Asettakaa seuraavat KTY:n toimintatavat mieleiseenne tärkeysjärjestykseen antamalla tärkeimmälle tavalle sijan 1, seuraavalle 2 jne.

4. Miten yhdistys voisi mielestänne lisätä kauppatieteellistä alaa koskevaa julkista keskustelua?

5. Millaisia uusia toimintatapoja suosittelette yhdistykselle?

6. Millaiseen yhdistyksen toimintaan olette itse halukas osallistumaan?

7. Tähän voitte ystävällisesti laittaa nimenne ja sähköpostiosoitteenne, varsinkin jos olette halukas aktiiviseen toimintaan yhdistyksessä.

8. Vapaat terveiset ja kehitysehdotukset johtokunnalle