Tämän demotestin avulla pääset lyhyesti tutustumaan Tiviittoriin. Mukaan on poimittu muutamia kysymyksiä Tiviittorin eri testeistä.

Kun olet vastannut kysymyksiin, saat vastaustesi perustella esimerkkipalautteen. Samaan tapaan saat palauteraportin varsinaiseen testiin osallistuttuasi.

Osa-alueet, pakolliset merkitty tähdellä:
 
1. Demo tietoyhteiskunta- ja mediataidot*
 
2. Demo teknis-käytännölliset taidot*
 
3. Demo tietotyön taidot*