Läheltä piti -ilmoitus / turvallisuushavainto

Tällä lomakkeella kerätään tietoa Turun yliopistossa tapahtuvista uhkaavista tapauksista, jotka eivät vielä ole aiheuttaneet vahinkoa ja jotka jäävät siten usein huomiotta. Tietoja kerätään ja käytetään ainoastaan työturvallisuuden kehittämiseen.

Lomakkeen tiedot menevät työsuojelupäällikölle, joka välittää tiedon sellaisille tahoille, jotka vastaavat korjaavien toimien toimeenpanosta. Näitä voivat olla esimerkiksi kyseisen yksikön esimies, yksikön johtaja, yksittäinen työntekijä, kiinteistönhuoltoyhtiö, tilapalvelut, turvallisuuspäällikkö jne. Tietojen keräämisen tarkoituksena on ennaltaehkäistä työtapaturmia ja ottaa opiksi vaaratilanteista. Kyselyyn voi vastata myös nimettömänä.

HUOM! Tämä EI OLE tapaturmailmoitus! Tapaturmat tulee ilmoittaa IFin lomakkeella

Onko kysymyksessä: *

Tapahtuman / havainnon päivämäärä *
Päivämäärä:

Mikä tekijä tai tekijät aiheuttivat vaaratilanteen? *

Kuvaile tapahtunut läheltä piti – tilanne tai havaittu turvallisuuspuute:

Mitä tapahtui/havaittiin? *

Missä tämä tapahtui? (rakennus/huone/huoneen käyttötarkoitus) *

Mitä työtä tehtiin (mikä työvaihe)?

Mitä olisi voinut sattua?

Kuka/kenelle?

Asia on nyt kunnossa? *

Muuta huomioitavaa?

Minkä tyyppisillä toimenpiteillä asia olisi parhaiten korjattavissa? *

Toimenpiteen kiireellisyys? *

Onko tilanteesta jo ilmoitettu eteenpäin? *

Yhteystiedot:
Voit lähettää lomakkeen myös nimettömänä, mutta mainitse vähintään missä yksikössä ko. tilanne tapahtui, jotta korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä.
Nimi
Tehtävä
Tiedekunta/laitos
Sähköposti
Puhelinnumero
Esimies

Mikäli sinulla on esim. kuvia tapahtuneesta tai muita tilannetta selventäviä liitetiedostoja, voit lähettää ne joko tämän lomakkeen välityksellä tai sähköpostilla suoraan työsuojelupäällikölle.
Voit lisätä vastaukseesi yhden tai useamman tiedoston päätteeltäsi. Lisätäksesi tiedoston, klikkaa Selaa (Browse) ja valitse tiedosto halutusta sijainnista ja klikkaa Avaa (Open). Poistaaksesi tiedoston, klikkaa lomakkeella näkyvää roskakorikuvaketta.