Turun kaupunginosat naapurustoina

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!


Naapuruussuhteet ovat tärkeä osa asumisviihtyisyyttä. Hyvään naapurustoon halutaan sijoittaa ja sitoutua. Sellaisessa myös halutaan asua pitkään. Millaisessa naapurustossa Te asutte?

Kyselyn avulla kerätään tutkimustietoa turkulaisten naapurustojen erityispiirteistä. Tutkimuksen toteuttaa Turun yliopisto osana Turun kaupunkitutkimusohjelmaa. Turkuseura ja kaupunginosayhdistykset ovat mukana yhteistyössä. Kyselyyn vastataan nimettömästi eikä tuloksista voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa.

Kyselylomakkeessa liikutaan eteen- ja taaksepäin sivujen alalaidassa olevilla painikkeilla. Tähdellä (*) merkityt kysymykset ovat tutkimuksessa tarvittavia pakollisia taustatietoja. Vastattuanne kyselyyn painakaa viimeisellä sivulla olevaa "Lähetä" -painiketta.

Lisätietoja: VTT, erikoistutkija Risto Haverinen, Turun yliopisto. Sähköposti: risto.haverinen@utu.fi


1. Missä Turun kaupunginosassa asutte? Turku on jaettu 9 suuralueeseen. Valitkaa ensin suuralue alla olevasta pudotusvalikosta. HUOM! Kaupunginosa valitaan suuralueen alle avautuvasta toisesta pudotusvalikosta (tarvittava taustatieto, esim. KESKUSTA: Kupittaa). *

2. Oletteko jonkun turkulaisen kaupunginosaseuran tai -yhdistyksen jäsen (jos kuulutte useaan, nimetkää itsellenne tärkein)? *
(Sivu 1 / 11)