Juomisen hallinnan opas -palautekysely

1. Ikä:

2. Sukupuoli:

3. Tausta:

4. Asuinalue:

5. Syy oppaan käyttöön:

6. Kun tutustuit oppaaseen, arvioitko siitä olevan apua tai hyötyä?

7. Mielestäni oppaan käyttö oli:

8. Mielestäni oppaassa olevat tehtävät olivat:

9. Sain tiedon Juomisen hallinnan oppaasta:

10. Annan oppaalle kouluarvosanaksi (4-10):

11. Vapaa palautteesi oppaaseen liittyen: