Tämä on pohjavesialueella toimivien pk-yritysten selaipohjainen POVERI-riskienhallintatyökalu. Työkalu on ohjaava ja helppokäyttöinen. Työkalun avulla voit kartoittaa yrityksesi toimintaan liittyvät ympäristöriskit mm. kemikaalien ja jätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa. Vastaamalla kysymyksiin saat tietoa ja toimenpide-ehdotuksia ympäristöriskien ehkäisemiseksi. Työkalu ei ole kertakäyttöinen, vaan voit palata siihen tarvittaessa aina uudelleen, kun tarvitset tietoa ympäristöriskeistä. Vastattuasi kysymyksiin voit tulostaa yhteenvedon vastauksistasi.
 
POVERI-riskienhallintatyökalu on valmistunut Hausjärven pohjavesialueiden riskienhallinta (HAPPI) -hankkeessa. HAPPI on kolmivuotinen hanke, jossa tutkitaan pohjavesialueiden ja Päijänne-tunnelin ympäristön riskikohteita Hausjärven kunnan alueella. Hankkeen tavoitteena on vähentää ja poistaa riskitekijöitä vedenhankintaan soveltuvilta alueilta ja siten ehkäistä pohjaveden pilaantumistapauksia.
Aloita tästä!