TOIMIPAIKKA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja erikoislääkärikoulutuksen terveyskeskusjakson arviointi
Onneksi olkoon, olet suorittanut jatko-opintoihisi kuuluvan terveyskeskusjakson!

Pyydämme sinua antamaan arviosi kaikista vähintään kolmen kuukauden kestoisista terveyskeskusjaksoista. Jos sinulla ei ole yhtään yli kolmen kuukauden jaksoa, toivomme että arvioit pisimmän jakson.

Me yleislääketieteen oppialalla kehitämme ammatillista jatkokoulutusta ja käytämme antamiasi arvioita kehittämistyössä. Arvioinnit kerätään nimettöminä.

Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto, HY
Perusterveydenhuollon yksikön yletiimi, HUS

Yhteystietolomake

Syötä alla olevaan kenttään sähköpostiosoite, johon haluat vahvistuksen arviointiin vastaamisesta. Säilytä vahvistus ja toimita se jakson hyväksyntää haettaessa muiden dokumenttien kanssa lääketieteelliseen tiedekuntaan.

Sähköposti *

Vastauspäivämäärä
MM/DD/YYYY

Suoritan

Erikoistuminen (valitse mahdollinen erikoisala)

Terveyskeskus, jossa suoritit jakson

Terveyskeskuksen toimipaikka (asema)

Minä vuonna suoritit kyseessä olevan terveyskeskusjakson
Jos suorittamasi jakso jakaantui kahdelle eri vuodelle, valitse se vuosi, jonka puolella suoritit suurimman osan jaksosta.

Kuinka monta kuukautta työskentelit kyseisessä toimipaikassa yhteensä?

Terveyskeskusjaksolla työnantajanasi toimi

Työskentely
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä
Sain kattavasti perehdytystä
Työni oli monipuolista terveyskeskuslääkärin työtä
Toimin yhteistyössä sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa potilaitteni asioiden hoitamiseksi
Minulla oli mahdollisuus tarvittaessa konsultoida ohjaajaani tai muita lääkäreitä
Työyhteisön jäsenet tukivat oppimistani
Pystyin vaikuttamaan työjärjestelyihini
Koulutusvaiheeni oli otettu huomioon työjärjestelyissä
Toimipaikan ilmapiiri oli avoin ja keskusteleva
Kokonaisuutena ajatellen toimipaikka oli kannaltani toimiva oppimisympäristö

Ohjaus
täysin samaa mieltä
jokseenkin samaa mieltä
jokseenkin eri mieltä
täysin eri mieltä
Minulle oli nimetty ohjaava lääkäri
Minua ohjannut lääkäri oli varannut aikaa ohjaamiseeni
Ohjauksessa hyödynnettiin lokikirjaa
Kävin ohjaajani kanssa aloituskeskustelun jakson alussa
Saamani ohjaus oli suunnitelmallista
Saamaani ohjaukseen kuului yleislääkärin työn kannalta keskeisten teemojen käsittelyä
Ohjauksen lähtökohtana olivat omat oppimistarpeeni
Ohjauksessa analysoitiin kokemuksiani työssä
Sain työstäni palautetta
Kävin ohjaajani kanssa loppukeskustelun jakson lopussa
Olen tyytyväinen saamaani ohjaukseen

Koulutus

Järjestettiinkö toimipaikassa ohjaus-/tutor-tunteja?
Ohjaus-/tutor-tunnilla tarkoitetaan ennakkoon sovittua tapaamista, johon osallistuvat ohjaajalääkäri sekä yksi tai useampia eri jatkokoulutusvaiheiden lääkäreitä. Tunnin ohjelma on myös sovittu ennakkoon ja se voi koostua esim. potilastapausten tai työhön liittyvien ongelmien käsittelystä sisältäen keskustelua ja tietoiskuja.

Osallistuin tutor-tunneille

Järjestettiinkö toimipaikassa toimipaikkakoulutusta?
Toimipaikkakoulutuksella tarkoitetaan työnantajan työajaksi luettavana aikana järjestämää koulutusta työntekijöilleen. Ohjaus-/tutor-tunteja ei lueta toimipaikkakoulutukseksi.

Osallistuin toimipaikkakoulutukseen

Arvioi kuinka paljon järjestetystä toimipaikkakoulutuksesta oli moniammatillista

Osallistuin moniammatillisiin koulutuksiin toimipaikalla keskimäärin

Osallistuin työajalla ulkopuoliseen (muun kuin oman toimialan järjestämään) koulutukseen keskimäärin.
Ulkopuolisella koulutuksella tarkoitetaan muuta ammatillista kehittymistä tukevaa koulutusta kuin toimipaikkakoulutus ja ohjaus-/tutor-tunnit. Tyypillisesti toimipaikan ulkopuolinen koulutus on sairaanhoitopiirin, yliopiston tai erikoisalayhdistyksen järjestämää.

Mitkä asiat koit hyväksi tällä terveyskeskusjaksolla?

Millaista uutta tietoa, osaamista, asennetta tai muuta vastaavaa sinä toit toimipaikalle?

Mitä asioita pitäisi mielestäsi kehittää (terveyskeskusjaksolla, koulutuksessa yleisesti, lokikirjassa, tässä palautelomakkeessa tms.)?
 
Kiitos arvioinnistasi!