Virtuaaliluokista mobiileihin -Etäopetuksen juhlaa virtuaalikoulussa 10-vuotta ilmoittautumislomake
Gáiddusoahpahusa 10- jagi ávvufeasta

Osallistujan tiedot / Oassálastti dieđut

Goargu, namma / Sukunimi, etunimi

Oahppolágádus dahje eará organisašuvdna/ Oppilaitos tai muu organisaatio

Barggan / Työskentelen

Bargu / Tehtävänimike

Sähköpostiosoite / E-poasta

Boradan skuvlenbáikkis / Lounastan koulutuspaikalla

Erikoisruokavalio / Borranrádjehusat

Ossálastan / osallistun 12.15-14.15

Osallistun / Oassálasttan