Vuoden palveluteko 2015

Ilmoita ehdokas 'Vuoden palveluteko 2015' palkinnon saajaksi. Palkinnon arvioinnissa painotetaan erityisesti, että on luotu selkeä palvelua koskeva uudistus tai parannus, joka

  • on vaikutuksiltaan laajempi kuin yksittäinen palvelutapahtuma,
  • on mahdollistanut erityisen onnistuneen palvelukokemuksen,
  • on jo osoittanut käytännön vaikutuksia ja
  • ajoittuu vuosille 2014-2015.

Palkinnon saaja voi olla yritys tai kaupallinen palvelu, digitaalinen palvelu, julkinen palvelu, yhteisö, tutkimusryhmä tai yksityishenkilö. Ehdotuksia otetaan vastaan 16.2.2015 asti.

---

Suggest a nominee for 'Vuoden palveluteko 2015' award winner. The evaluation criteria for the award include that the nominee has created a change in the area of services, which

  • has an impact beyond the scope of a single service encounter,
  • has provided an exceptional service experience,
  • has proven practical effects, and
  • has taken place in 2014-2015.

The award winner can be a firm or a business service, digital service, public service, non-profit organization or community, research group, or private person. Suggestions are accepted until Feb 16, 2015.

---

1. Ehdotus palkinnon saajaksi / Suggestion for an award winner

2. Perustelut / Justification

3. Palkintoehdokas on / The nominee is

4. Lisätietoa, kuten www-linkki / Further information such as www-page

5. Ilmoittajan yhteystiedot / Informant's contact information
Koko nimi / Full name
Puhelin / Phone
Sähköpostiosoite / Email address
Työnantaja / Affiliation
Postiosoite / Postal address
Postinumero / ZIP code
Postitoimipaikka / City