Centria-ammattikorkeakoulun sponsorointihakemus

1. Täytä tiedot:
Yhteisö
Yhteyshenkilö
Puhelinnumero
Sähköposti
Osoite

2. www-sivut ja sosiaalinen media

3. Muu mahdollinen taustatieto tukea hakevasta yhteisöstä (esim. tavoitteet, toimintatavat, arvot)

4. Tarjotun yhteistyön kuvaus

5. Suunniteltu näkyvyys ja yhteistyövastikkeet Centria-ammattikorkeakoululle

6. Tarjotun yhteistyön kesto ja kustannus

7. Yhteistyön maantieteellinen vaikutusalue

8. Toiminnan arvionti ja mittarit

9. Muut yhteistyökumppanit

Hakemukset käsitellään Centria-ammattikorkeakoulun johtoryhmässä kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja syyskuussa