Poikkeuksen hakeminen jätemaksusta
Tällä lomakkeella voi hakea viranomaisen myöntämää poikkeuslupaa jätemaksun kohtuullistamiseksi tai poistamiseksi. Hakemus ohjautuu suoraan Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaiselle.

Pyydän, että kiinteistöä koskeva jätemaksu (valitkaa vaihtoehto, jota haette) *

Kiinteistön haltija / omistaja (Huom! Päätös postitetaan tässä ilmoitettuun osoitteeseen):
Etunimi *
Sukunimi *
Osoite *
Postinumero *
Postitoimipaikka *
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

Kiinteistön, jota hakemus koskee, tiedot:
Osoite *
Kunta *
Kiinteistön rekisteritunnus
Asukkaiden lukumäärä *

Kiinteistön käyttö *

Vapaa-ajan kiinteistön käyttöaika vuodessa (kk)

Biojäte:

Minkälainen kompostori on kyseessä:

Kiinteistöllä muodostuvan kuivajätteen jätehuolto on järjestetty: *

Mihin toimitetaan:
Keräyspaperi:
Keräyskartonki:
Pienmetalli:
Keräyslasi:
Vaaralliset jätteet:
Muut jätteet:

Jos jätteitä poltetaan, niin miten ja missä?

Perusteluja jätemaksun kohtuullistamiseksi / poistamiseksi (pakollinen) *

Päivämäärä ja allekirjoitus