Ohjaajan palaute

1. Työssäoppimisen/ harjoittelun ajankohta?
kevät
syksy

2. Olen toiminut ohjaajana opiskelijalle, joka on

3. Opiskelijan jakson pituus oli

4. Yksikköni on

Arvioi jokaista kohtaa asteikolla: 1 = täysin eri mieltä 2 = osittain eri mieltä 3= samaa mieltä 4 = täysin samaa mieltä

Koulutusorganisaation osuus
1 = täysin eri mieltä 2 = osittain eri mieltä 3 = en osaa sanoa 4 = osittain samaa mieltä 5 = täysin samaa mieltä

5. Koulutusorganisaation osuus
a.) Mielestäni ennakkosuunnittelu opiskelijan sijoittumisesta työyksikköön oli hyvin toteutettu
b.) Minulla oli riittävästi ennakkotietoa jaksoon liittyvistä tavoitteista
c.) Tavoite- ja palautekeskustelut toteutuivat suunnitellusti
d.) Mielestäni ohjaava opettaja osallistui riittävästi opiskelijan ohjaukseen jakson aikana
e.) Minulla oli mahdollisuus tarvittaessa tavoittaa ohjaava opettaja ja saada tukea ohjauksen toteutumiseksi
f.) Harjoittelun aikainen tiedonkulku oli mielestäni sujuvaa

5. Opiskelijan osuus *
Valitse mielestäsi sopivat vaihtoehdot

5. Koulutusorganisaation osuus *
Valitse mielestäsi sopivat vaihtoehdot

8. Opiskelijan osuus
a.) Mielestäni opiskelija oli valmistautunut harjoittelujaksoon hyvin
b.) Opiskelija oli valmistautunut tavoite- ja palautekeskusteluihin
c.) Minulla oli käytettävissä opiskelijan itsearviointi kirjallisena ennen palautekeskustelua
d.) Opiskelija arvioi oppimistaan jakson aikana
e.) Opiskelija antoi palautetta ohjauksen toteutumisesta jakson aikana
f.) Opiskelija hyödynsi saamaansa palautetta
g.) Opiskelija edisti osaltaan oppimista tukevaa ilmapiiriä

9. Työyksikön osuus
a.) Sain riittävästi tietoa opiskelijasta ennen jakson alkua
b.) Mielestäni työryhmän muiden jäsenten/tiimin osallistuminen ohjaukseen oli riittävä
c.) Minulla oli mielestäni riittävästi aikaa opiskelijan ohjaukseen
d.) Työyhteisössä vallitsee mielestäni oppimista tukeva ilmapiiri
e.) Saan riittävästi tietoa opiskelijapalautteissa esiin nousseista kehittämishaasteista
f.) Saan riittävästi palautetta ohjauksen toteutumisesta
g.) Yksikön opiskelijamäärät ovat mielestäni sopivat

9. Työyksikön osuus *
valitse mielestäsi sopivat vaihtoehdot

11. Tämän toivoisin vielä huomioitavan kehitettäessä opiskelijaohjausta työyksikössäni

11. Työyhteisön osuus
a.) Mielestäni ennakkosuunnittelu opiskelijan sijoittumisesta työyksikköön oli hyvin toteutettu
b.) Minulla oli riittävästi ennakkotietoa jaksoon liittyvistä tavoitteista
c.) Tavoite- ja palautekeskustelut toteutuivat suunnitellusti
d.) Mielestäni ohjaava opettaja osallistui riittävästi opiskelijan ohjaukseen jakson aikana
e.) Minulla oli mahdollisuus tarvittaessa tavoittaa ohjaava opettaja ja saada tukea ohjauksen toteutumiseksi
f.) Harjoittelun aikainen tiedonkulku oli mielestäni sujuvaa

13. Työyhteisön osuus *