Föreslå ett projekttema
Polisyrkeshögskolan (Polamk) utbildar poliser i Finland och tillhandahåller högskoleutbildning för expert- och ledningsuppgifter inom den interna säkerheten. Polisyrkeshögskolan idkar tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete. Objekt för detta är polisens arbete, verksamhet och verksamhetsmiljö.

Du kan ge förslag på teman och ämnen för lärdomsprov, forskning, utvecklingsprojekt eller avgiftsbelagda utbildningar till Polisyrkeshögskolan.

1. Är det fråga om... *

2. Information om projektförslaget:
Datum *
Rubrik *
Beskrivning av innehållet *
Annan information
Kontaktuppgifter (frivilligt)