Länsi-Pohjan kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaskysely
Tervetuloa kehittämään hyvinvointipalveluja. Mielipiteenne ovat meille arvokkaita, sillä asiakaskokemuksesta annetun palautteen perusteella pyrimme kehittämään palvelujamme ja toimintaamme. Keräämme palautetta kaikilta asiakkailtamme. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja niistä tehdään yhteenveto toiminan kehittämiseen. Kiitämme jo etukäteen panoksestanne sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Rastittakaa teitä tai mielipidettänne parhaiten kuvaava vaihtoehto.

  • Miettikää koko kyselyn ajan yhtä palvelua, jonka haluatte arvioida. Halutessanne voitte uusia kyselyn toisen palvelun arvioimiseksi.
     
  • Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

1. Onko kyselyyn vastaaja? *

2. Mikä on palvelunkäyttäjän kotikunta? *

3. Missä kunnassa käyttämänne palvelu tarjotaan? (Valitkaa kunta ja palvelu, jota arvioitte.) *

4. Minkä palvelun haluatte arvioida? *
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Terveyspalvelut

Pyydämme teitä arvioimaan kuinka väittämät vastaavat palvelunkäyttäjän kokemusta palvelusta. Merkitkää kunkin väittämän kohdalle, oletteko samaa vai eri mieltä väittämän kanssa.

5. Palvelutyytyväisyys

4 täysin samaa mieltä, 3 samaa mieltä, 2 eri mieltä, 1 täysin eri mieltä, 0 en osaa sanoa *
4
3
2
1
0
Sähköisiä palveluja on riittävästi tarjolla
Sähköiset palvelut ovat helppokäyttöisiä
Puhelimitse yhteyden saaminen on sujuvaa ja jätettyyn viestiin vastataan nopeasti
Saatu ennakkoinformaatio (esim. ajanvarauskirje) on selkeä ja tulee hyvissä ajoin.
Palvelupisteeseen on hyvät kulkuyhteydet ja sinne löytää helposti.
Palvelupisteessä otetaan hyvin vastaan ja siellä asiointi on helppoa ja sujuva.
Palvelupisteen opasteet ovat selkeitä ja hyvin esillä.
Palvelupisteen sisätilat ovat turvalliset, toimivat ja siistit.
Palvelupisteen ulkotilat ovat turvalliset, toimivat ja siistit
Asiakkaan/potilaan ruokailu- ja lepojärjestelyt toimivat hyvin.
Henkilökunta on ammattitaitoista ja perehtynyt asiaan.
Henkilökunnalta saatu tieto on riittävää ja ymmärrettävää.
Henkilökunta on palvelualtista ja ystävällistä.
Henkilökunnan (mahdollinen) vaihtuvuus ei häiritse palvelua.
Henkilökunnan ulkoasu on siisti ja huoliteltu.
Asiakas tulee kuulluksi asioidensa suunnittelussa siten, että kokee saavansa osallistua ja vaikuttaa asioidensa hoitoon ja käsittelyyn.
Yksityisyydensuoja toteutuu hyvin (tietoja käsitellään luottamuksellisesti eivätkä ne päädy sivullisille).
Palvelusta/hoidosta on hyötyä ja käynnillä keskitytään asiakkaan kannalta tärkeisiin asioihin.
Asia tulee hoidetuksi hyvin käynnin aikana.
Toiminta on monipuolista ja eri palveluiden yhteensovittaminen on joustavaa.
Asiakkaan olo on turvallinen palvelun/toimenpiteen/hoidon aikana.
Asiakas on tyytyväinen tehtyyn toimenpiteeseen/saatuun hoitoon/palveluun.
Palveluun on varattu riittävästi aikaa.

6. Tapahtuiko palvelun aikana jotakin erityisen myönteistä? *

7. Tapahtuiko palvelun aikana jotakin erityisen kielteistä? *

8. Mikä on palvelunkäyttäjän ikäryhmä? *

9. Mitä muuta haluatte tuoda esille sosiaali- ja terveyspalveluista?

Länsi-Pohjan alueen kuntien laadunhallintatyöryhmä kiittää teitä vastauksistanne. Mielipiteenne ovat arvokasta tietoa kehittäessämme palveluamme. Olkaa hyvät ja painakaa lähetä-painiketta, kun olette vastanneet ja haluatte lähettää vastaukset. Kiitos antamastanne palautteesta.