Kopoloota
Kopolootaan voit jättää palautetta koulutuspolitiikkaan liityyen, eli tähän kuuluu esimerkiksi hallituksen kopojen tai henkilökunnan toiminta. Palaute on erityisen tärkeää, jotta voimme kehittää ja parantaa yhdistyksen toimintaa ja epäkohtia. Samalla voimme myös lisätä tiedonkulkua opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä.

Kopolootaan voi myös jättää kaikenlaista palautetta tenteistä ja tämä tieto toimitetaan sitten eteenpäin. Oliko tentti hyvä vai huono, mitä pitäisi parantaa? Vai oliko kirjatenttipaketti juuri toimiva sellaisenaan? Kaikki palaute on toivottua!

Palautetta voi jättää anonyymisti, mutta jos haluat että kopo ottaa sinuun yhteyttä muista jättää yhteystietosi. Palautteet käsitellään luottamuksellisesti kopojen kesken, tarpeen tullen hallituksen parissa.
Kyselyn kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse vastata, eli älä säikähdä kysymysten määrää! Voit vastata joko vain kopo- tai tenttipalautteeseen tai sitten molempiin. Voit myös jättää kohtia vastaamatta jos siltä tuntuu. Muista että mitä perusteellisemmin vastaat sitä paremmin voit vaikuttaa. Kyselyn alkuosa koostuu tenttipalautteesta, joka on jaettu tenttikirjallisuuteen ja -kysymyksiin. Sen jälkeen on kopo-palaute.

1. Pääaineesi?

2. Mitä palaute koskee?

Mikäli valitsit kopopalautteen, voit hypätä seuraavien kysymysten yli.

3. Oppiaine, johon tentti hyväksiluetaan

4. Suoritettavan tentin taso

5. Opintosuorituksen nimi

TENTTIKIRJALLISUUS

6. Tenttikirja(t)

7. Mielipiteesi tenttikirjasta (esimerkiksi mielekkyys, informatiivisuus, helppo-/vaikealukuisuus, toimiko tenttikirjana)

8. Opitko kirjasta jotain uutta?

9. Vastasiko tenttikirja sisällöltään opintokohdan kuvausta?

10. Perustele

11. Oliko kirja helposti saatavilla?

TENTTIKYSYMYKSET

12. Tenttikysymykset

13. Olivatko kysymykset kielellisesti selkeitä/ymmärrettäviä?

14. Olivatko kysymykset laajuudeltaan sopivia?

15. Käsittelivätkö kysymykset sisällön kannalta keskeisiä seikkoja?

16. Perustele

17. Vastasiko työmäärä opintokohdasta saatavaa opintopistemäärää? (1 op = 27 h)

18. Miten mielestäsi onnistuit tentissä?

19. Vapaa sana

Tässä voit antaa koulutuspolitiikkaan liittyvää palautetta, jonka Kritiikin kopot vievät eteenpäin Kritiikin hallitukselle ja oppiainekokouksiin.

20. Haluan

21. Vapaa sana

22. Jos haluat että kopo ottaa sinuun yhteyttä jätä tähän yhteystietosi.
Etunimi
Sukunimi
Sähköposti