ELÄVÄ PERINTÖ!
Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta.
Suunnitelma kansallisesta toimeenpanosta.

1. Yleiset kommentit toimeenpanosuunnitelmaan.

2. Mitä se voisi tarkoittaa tai tarjota sinun tai edustamasi yhteisön näkökulmasta?

3. Mitä seikkoja toivoisit erityisesti huomioitavan toimeenpanossa?

4. Onko sinulla tai yhteisölläsi kiinnostusta osallistua aineettoman kulttuuriperinnön rinkeihin?
Jos kyllä, mihin osa-alueeseen liittyen?

5. Yhteystietosi: