SCI-opiskelijakysely opintoihin liittyen - syksy 2015
Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Aallossa aloittavien opiskelijoiden taustoja ja odotuksia opintoihin liittyen. Erityisesti meitä kiinnostaa aiempi kokemuksesi ohjelmoinnista. Käsittelemme kyselyn vastaukset luottamuksellisesti. Vastauksia ei arvostella eivätkä ne vaikuta tuleviin arvosanoihisi, joten vastaathan kysymyksiin rehellisesti. Kyselyyn vastaamiseen menee noin 15 min.

Kyselyn tuloksia käytetään hyväksi tutkijatohtori Päivi Kinnunen käyttää tuloksia tietotekniikan opiskelijoiden ensimmäisen opiskeluvuoden kokemuksia koskevassa tutkimuksessa, joka tähtää opetuksen kehittämiseen.

Vastaan mielelläni, jos sinulla on kysymyksiä kyselyyn liittyen.

Päivi Kinnunen
Päivi Kinnunen, paivi.kinnunen@aalto.fi
 

Taustatiedot

1. Opiskelijanumerosi:

2. Sähköpostiosoitteesi (mieluiten @aalto.fi-osoite):

3. Syntymävuotesi:

4. Sukupuolesi:

5. Äidinkielesi:

6. Pääaineesi (hakukohde):

7. Peruskoulun jälkeiset opinnot (valitse kaikki jotka sopivat)

8. Työkokemus
Kuinka paljon sinulla on opiskelualaasi liittyvää työkokemusta? (vuosia)
Kuinka paljon sinulla on muuta työkokemusta? (vuosia)

9. Oletko suunnitellut työskenteleväsi opintojen ohella ensimmäisenä vuonna?

10. Kuinka monta tuntia viikossa keskimäärin olet suunnitellut käyttäväsi opintoihin (luennot, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu)?

Opiskelualan valinta

11. Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?
Täysin eri mieltä
Eri mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
En osaa sanoa
Valitsemani opiskeluala kiinnostaa minua
Olen päässyt opiskelemaan sitä alaa mitä halusin
Olen päässyt opiskelemaan siihen oppilaitokseen mihin halusin
Tulen menestymään opinnoissani
Tämä on ala, jolta haluan ensisijaisesti valmistua

12. Miksi valitsit tämän opiskelualan?

13. Mitkä tietotekniikan osa-alueet kiinnostavat sinua?

14. Mitkä tietotekniikan osa-alueet eivät kiinnosta sinua?

Aikaisempi ohjelmointikokemus

15. Aiempi ohjelmointikokemuksesi: (valitse kaikki sopivat)

16. Aiempi ohjelmoinnin opiskelu: (valitse kaikki sopivat)

17. Suurin ohjelma, jonka olet kirjoittanut kokonaan, on:

18. Millä ohjelmointikielellä olet ohjelmoinut?

19. Arvioi seuraavia väittämiä omasta näkökulmastasi tällä hetkellä
Täysin eri mieltä
Eri mieltä
Ei samaa eikä eri mieltä
Samaa mieltä
Täysin samaa mieltä
En osaa sanoa
Ohjelmointitaidosta tulee olemaan minulle hyötyä
Ohjelmointi on minusta mielenkiintoista
Uskoisin ohjelmoinnin olevan minulle helppoa
Haluan oppia ohjelmointiin liittyviä tietoja ja taitoja
Minulle on tärkeää saada ohjelmointikurssista hyvä arvosana

Opinnot

20. Onko sinulla omassa käytössäsi:
Kyllä
Ei
Pöytätietokone
Kannettava tietokone
Tablettitietokone
Älypuhelin
Nettiyhteys asunnossasi

21. Mitä sosiaalista mediaa käytät
Useamman kerran päivässä
Päivittäin
Useita kertoja viikossa
Viikottain
Kuukausittain
Harvemmin
En lainkaan
Facebook
WhatsApp
Messenger
YouTube
Instragram
BuzzFeed
Snapchat
Twitteri
Kik

22. Mitä sosiaalista mediaa haluaisit käyttää opinnoissasi?
Haluaisin käyttää
Voisin käyttää
En haluaisi käyttää
En osaa sanoa
Facebook
WhatsApp
Messenger
YouTube
Instragram
BuzzFeed
Snapchat
Twitteri
Kik

23. Mitä aiheita/aihepiirejä odotat opiskelevasi pääaineeseesi liittyvillä kursseilla?

24. Millä tavoin odotat opintojen valmistavan sinua tulevaa työelämää varten?

Tulevaisuus

25. Arveletko kohtaavasi opinnoissasi vaikeuksia seuraavissa asioissa?
Kyllä
Ei
Tiedonhaun taidot
Työmäärän arviointi
Suunnitelman tekeminen mitä, miten ja milloin aikoo opiskella
Suunnitelman toteuttaminen
Priorisointi
Tehokas opiskelu
Viivyttely tehtävien aloittamisessa ja/tai tekemisessä

26. Millaisissa työtehtävissä haluaisit toimia tulevaisuudessa tietojenkäsittelyn ammattilaisena? (voit valita useamman vaihtoehdon)

27. Millaisena näet tulevaisuutesi 10 vuoden kuluttua (esim. mitä olet tehnyt valmistumisesi jälkeen, missä haluaisit olla töissä …)?

Kommentteja

28. Tässä voit tarkentaa vastauksiasi aiempiin kysymyksiin tai lisätä kommentteja mistä tahansa asiasta, jonka haluat jakaa kanssamme.

Kiitos vastaamisesta.